İran Cad. No:39/11 GOP Çankaya Ankara

KVKK

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Hepsi              Tantım
Kişinin doğrudan kesin teşhisini sağlayan kimlik bilgilerinin yanı sıra yardımcı veriler aracılığıyla...
İlgili kişi,kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna yönelik bilgi...
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kanuna uymayanlar için cezai yaptırımlar da mevcuttur. Bu yaptırımlar...
İnsan kaynaklarının daha doğru, düzenli ve efektif...

Hizmetler

KVKK Danışmanlığı

Şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için gereken en önemli konu bu verileri devamlı

VERBİS'e Kayıt Süreleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen

KVKK Süreç Danışmanlığı

Hukuk profesyonellerinin oluşturduğu politikalar doğrultusunda iç süreçlerin tasarlanması ve

KVKK Teknik Danışmanlık

Hukuk ve Süreç danışmanlığı safhalarında oluşturulan tüm ilke ve politikaların ilgili

Biz Kimiz ?

Uzman kadromuzla verdiğimiz hizmetleri şimdi internet sitemizden görebilirsiniz. Kurumların çalışanlarına eğitim vermek kanuna uygun incelemeler alınmasını sağlama hizmeti. Hızlı/Kolay uzman desteği. 

BKD
  • KVKK
  • Aksiyon Planı
  • Misyon

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıl sonu mali bilanço toplamı 25.000.000.-TL’den fazla olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.

KVK mevzuatı hakkında bilgilendirme Şirket çalışan ekibinin oluşturulması ve görev dağılımı yapılması Şirketin VERBİS başvurusunu gerçekleştirmesi konusunda destek sağlanması

Şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için gereken en önemli konu, bu verileri devamlı olarak koruyabilmesi ve saklayabilmesidir

KVKK

KVKK

Kişisel Veri Nedir?

Kişinin doğrudan kesin teşhisini sağlayan kimlik bilgilerinin yanı sıra yardımcı veriler aracılığıyla
Detay

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi,kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna yönelik bilgi
Detay

Suçlar ve Kabahatler

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kanuna uymayanlar için cezai yaptırımlar da mevcuttur. Bu yaptırımlar
Detay

Kazandırdığı Avantajlar

İnsan kaynaklarının daha doğru, düzenli ve efektif
Detay

idil Yaprak Dede

Avukat
....

Elif Kurnaz

Avukat
....

Banu Ballar

Endüstri Mühendisi
....

Ezel Üstün

Endüstri Mühendisi
....

KVKK Kurul Kararları

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne

  • BKD
  • 2018-05-31
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesine Göre Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri

Veri sorumlusu personelin yetkisi

  • BKD
  • 2018-05-31
Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun