İran Cad. No:39/11 GOP Çankaya Ankara

Hizmetler

Şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için gereken en önemli konu bu verileri devamlı olarak koruyabilmesi ve ...
  • 2015-12-13
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan ...
  • 2014-08-16
Hukuk profesyonellerinin oluşturduğu politikalar doğrultusunda iç süreçlerin tasarlanması ve düzenlenmesi ...
  • 2015-09-19
Hukuk ve Süreç danışmanlığı safhalarında oluşturulan tüm ilke ve politikaların ilgili otomasyonlar ile kullanıcı hatalarından bağımsız hale ...
  • 2016-02-21