İran Cad. No:39/11 GOP Çankaya Ankara

KVKK

Kişinin doğrudan kesin teşhisini sağlayan kimlik bilgilerinin yanı sıra yardımcı veriler aracılığıyla kişinin kimliğine ulaşılabilecek veriler de kişisel veri ...
  • 2018-07-14
İlgili kişi,kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna yönelik bilgi talep ...
  • 2018-07-14
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kanuna uymayanlar için cezai yaptırımlar da mevcuttur. Bu yaptırımlar suçlar ve kabahatler olarak ikiye ...
İnsan kaynaklarının daha doğru, düzenli ve efektif ...
  • 2014-08-27