İran Cad. No:39/11 GOP Çankaya Ankara

"" etiketli sayfalar

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kanuna uymayanlar için cezai yaptırımlar da mevcuttur.
Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak
Bu Tebliğ, veri sorumlusuna başvuru ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde