İran Cad. No:39/11 GOP Çankaya Ankara

"kvkk" etiketli sayfalar

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak
Bu Tebliğ, veri sorumlusuna başvuru ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde
Bu Tebliğin amacı, veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi