İran Cad. No:39/11 GOP Çankaya Ankara

Hizmetler

KVK Kurulu kararlarına uyum sağlaması gereken kurumların bu uyumun ne kadarını sağladıklarını belirlemeye çalışan bir ...
  • 2014-08-19
KVKS Kurulumu ile Kurumların yönetim ve iş süreçlerinin KVKK ya uyumlu olacak şekilde revize edilmesi işlemi ...
  • 2015-09-19